Politica de confidențialitate - Aplicația GardenVisions

1. Declaraţie de confidenţialitate

Protecția sferei vietii private și a datelor cu caracter personal sunt aspecte importante pentru noi, aspecte pe care le avem în vedere permanent în relațiile noastre de afaceri. Prin urmare, tratăm cu confidențialitate datele dvs. cu caracter personal, în în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei, și cu această declarație de confidentialitate privind protecția datelor cu caracter personal.

1.1. Domeniul de aplicare

Aceasta declarație de confidențialitate are scopul de a va informa în legătură cu modul in care societatea Semmelrock Stein + Design S.R.L. persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Bolintin Vale, str. Palanca nr.2E, jud Giurgiu, cu număr de inregistrare în Registrul Comerțului J52/489/2006, cod unic de înregistrare fiscală RO17842720 (în continuare "Semmelrock") foloseste datele dvs. cu caracter personal si ce tipuri de date sunt colectate, evaluate, utilizate si transmise catre terti sau prelucrate in orice alt mod atunci când interacționați cu noi utilizand aplicatia mobila "GardenVisions" (“Aplicatia”).

Aceasta declarație privind protecția datelor nu se aplică serviciilor online ale companiei Grupului Wienerberger, din care Semmelrock face parte, sau a celor operate de terți.

2. Colectarea informațiilor

2.1. Date puse la dispoziție de dvs.

Utilizarea Aplicatiei este posibilă, de regulă, fără necesitatea dezvăluirii datelor cu caracter personal. În cazul în care datele dvs (nume, adresă poștală sau e-mail) sunt colectate în cadrul Aplicatiei, acest lucru se face, pe cat posibil voluntar, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Dacă, de exemplu, optati să direcționați simularea pe care ati efectuat-o in Aplicatie către noi, vă solicităm adresa dvs. de e-mail si confirmarea acesteia. 

2.2. Date colectate automat

În scopul siguranței datelor și în scopul optimizării facilității utilizării, colectăm și date fără caracter personal în legătură cu utilizarea serviciilor noastre online. De exemplu, se stochează browserul de internet utilizat, sistemul de operare, numele de domeniul al ultimului site accesat înainte de a accesa pagina noastră, numărul de vizite și timpul mediu petrecut pe pagina noastră, cât și paginile accesate.

Aceste date fara caracter personal, colectate automat nu sunt asociate cu date din alte surse. Ne rezervăm însă dreptul de a verifica retrospectiv aceste date, dacă există indicii concrete privind utilizarea ilegală a serviciilor noastre online.

3. Utilizarea datelor cu caracter personal

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: Furnizarea, îmbunătăţirea şi susţinerea serviciilor noastre online: Acest scop include analizele datelor, identificarea tendinţelor de utilizare, precum şi calcule şi statistici referitoare la modelele de acces ale utilizatorilor.

Marketing: Datele dvs. personale vor fi utilizate numai în scopuri de marketing, cum ar fi sondaje, tombole sau alte campanii de publicitate, dacă ați fost de acord cu astfel de utilizări. În acest caz, datele dvs. vor fi stocate pe o perioadă de un an, cu excepția cazului în care stocarea pentru o perioada mai lungă este permisă de legislatia aplicabila, pentru alte motive. Acordul dvs. de a utiliza datele dvs. personale în scopuri de marketing poate fi retras în orice moment. Pentru detalii, a se vedea punctul 5.

Utilizarea formularului de contact: Dacă utilizați formularul de contact pentru întrebări, informațiile furnizate de dvs., inclusiv datele dvs. de contact, sunt folosite și stocate pentru utilizare ulterioară în cazul apariției unor posibile fraude. Dacă este necesar, în scopul procesării si analizarii riscului,  putem transmite  datele dvs. personale către alte companii din grupul Wienerberger (a se vedea punctul 4) sau către terțe părți implicate. Datele dvs. personale vor fi stocate pe durata procesării anchetei și o perioadă maximă de un an de la finalizarea procesării, cu excepția cazului în care stocarea mai lungă este permisă din punct de vedere juridic din alte motive.

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala: În măsura în care există suspiciunea că drepturile de proprietate intelectuala ale Semmelrock Stein + Design S.R.L., ale furnizorilor, ale clienților și/sau ale terților au fost afectate sau ar putea fi afectate, putem să utilizăm și să transferăm datele dvs. cu caracter personal catre tertiin scopul protejarii acestor drepturi. În continuare, ne rezervăm dreptul de a dezvălui datele dvs. cu caracter personal, în măsura în care sunt solicitate de  autorități.

Actualizare date: Din când în când, datele cu caracter personal puse la dispoziție de dvs. pot fi comparate și consolidate cu (i) date disponibile în registrele deja existente (online și offline), (ii) datele preluate de la un predecesor sau (iii) date din alte surse.

3.1. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în Aplicatie. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

4. Transmiterea și dezvăluirea datelor dvs cu caracter personal

În funcție de interacțiunea pe care doriti sa o aveti cu noi (de ex. apelare, comandă, servicii, informații etc.) putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. terților implicați în derularea acestor servicii (de ex. companii de livrare, institutii bancare etc.) sau alte companii din cadrul grupului Wienerberger.4.1 Transmiterea către terți:

Apelăm la serviciile unor prestatori externi (de ex. firme de transport) în scopul derulării diverselor comenzi și servicii. Acești prestatori de servicii pot folosi și transfera datele colectate și prelucrate de noi exclusiv în cadrul comenzii atribuite de Semmelrock.

4.1 Utilizarea datelor în cadrul grupului Wienerberger: Semmelrock este parte integrantă a grupului Wienerberger care acționează la nivel internațional și care derulează procese de afaceri și dispune de structuri și sisteme tehnice transfrontaliere. Vom putea folosi datele cu caracter personal în cadrul grupului Wienerberger în scopurile specificate la punctul 3 și în conformitate cu declarația de protecție a datelor, le putem transmite locațiilor din alte țări. Procedurile de protecție a datelor la nivel de grup sunt concepute astfel încât să ofere un grad ridicat de protecție la nivel global. Linkurile de mai jos oferă o listă completă a companiilor din cadrul grupului Wienerberger: 

https://www.wienerberger.com/contact și https://www.wienerberger.com/en/about/locations.html

4.1 Respectarea legilor și a obligațiilor legale: În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Vom transfera datele cu caracter personal în scopul (i) aplicării sau conformării cu o lege sau o reglementare, ca urmare a unui ordin emis de o autoritate publică sau în urma unor măsuri obligatorii, și (ii) pentru a identifica și preveni riscuri privind siguranța, frauda sau alte activități efectuate cu rea-voință, (iii) pentru a proteja și/sau pune în aplicare drepturile și proprietatea intelectuala  Semmelrock sau a terților, și (iv) pentru a proteja drepturile și siguranța personală a angajaților Semmelrock și a terților.

 

5. Drept de informare, drept de revocare și de ștergere a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita informarea în scris cu privire la datele personale stocate. Mai mult, în legătură cu utilizarea datelor personale aveți dreptul la corectarea, ștergerea, blocarea, limitarea și prelucrarea acestora, precum și dreptul de a depune plângere la autoritatea de protecție a datelor sau a va adresa justitiei. Pentru a va putea exercita drepturile, va rugam sa va adresati persoanei de contact specificate la punctul 7 de mai jos.

6. Securitatea datelor

Semmelrock aplică măsuri de siguranță pentru a asigura confidențialitatea și integritatea informațiilor si datelor cu caracter personal. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul e-mail-ului, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Semmelrock nu are acces la date personale salvate/ stocate în aplicație, precum fotografii sau simulări ale utilizatorului. 

7. Contact

Pentru orice întrebări referitoare la această politică de confidențialitate sau a prelucrării datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați:

- Prin poștă sau curier la adresa:

Semmelrock Stein + Design S.R.L.

Sos. București - Ploiești no. 42-44, sector 1

Băneasa Business & Technology Park, building A1, floor 1

Tel: +40 372 156 151

- Prin e-mail la adresa: office.romania@semmelrock.com, cu mentiunea: in atentia responsabilului cu protectia datelor.

 

Descarca documente

Cataloage, fise tehnice, brosuri si multe altele.

Newsletter

Fii primul care afla de cele mai noi promotii, produse si evenimente.

Social Media

Cauti o sursa de inspiratie pentru proiectul tau? Urmareste-ne pe social media.